Máy trần đè đầu bằng Pegasus

10,000,000 9,500,000

Máy trần đè đầu bằng Pegasus

Tốc độ may tối đa 4,500 mũi/phút
Chiều dài mũi tối đa: 5mm
Độ nâng chân vịt Bằng tay: 5.5mm / Bằng gạt gối: 13mm
Kim: UYX128#9~#18
Chat now
Hoa Mai
Hoa Đào
Bánh Chưng
Loading...