Máy May 1 Kim Điện Tử Juki Cũ

Máy May 1 Kim Điện Tử Juki Cũ

Model: DDL-8700B-7

Tình trạng: Đầu máy mới 80%; bo mạch điện tử mới 100%, chân mặt bàn mới 100%

Hoa Mai
Hoa Đào
Bánh Chưng
Loading...